Praktijk Abrazos

Praktijk Abrazos biedt hulp aan kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, die vastlopen in het dagelijks leven als gevolg van traumatische ervaringen, emotionele en/of sociale problemen.
Praktijk Abrazos werd in januari 2015 door Ellen Cheung – van den Heuvel opgericht. Zij is kinder- en jeugdpsychologe en speltherapeute, gespecialiseerd in cultuursensitief werken. Dit houdt in dat zij veel werkt met kinderen en ouders met een niet Nederlandse achtergrond. Haar grootste doelgroep betreft (getraumatiseerde) vluchtelingkinderen.
Ellen werkt als zelfstandige, maar zoekt in haar werk de verbinding en samenwerking met andere betrokkenen. Dit houdt in dat zij intensief samenwerkt met de GGD, scholen, (school)maatschappelijk werk en andere betrokken partijen. Zij gelooft namelijk in de kracht van samenwerken en een goede afstemming om zo gezamenlijk de cliënt en het systeem te ondersteunen.

Vergoedingen

Praktijk Abrazos is gecontracteerd door de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Druten, Wijchen, Mook en Middelaar.
Voor meer informatie over deze vergoeding, kunt u contact opnemen met Ellen:
Email: ellen@praktijkabrazos.nl
Telefoon: 0681407068

Voor wie

Praktijk Abrazos richt zich op kinderen en jongeren met een migratieachtergrond. Haar grootste doelgroep betreft (getraumatiseerde) vluchtelingkinderen. Deze kinderen hebben heftige situaties meegemaakt in land van herkomst en onderweg. Net in Nederland spreken zij nog onvoldoende Nederlands om hun verhaal te kunnen doen. Het is voor hen moeilijk om gevoelens en gedachten in de Nederlandse taal uit te drukken. Het zich niet kunnen uiten kan zorgen voor frustratie, verdriet, angst, boosheid en leerproblemen. Via spel kunnen zij toch duidelijk maken welke verhalen, onderwerpen en emoties hen bezighouden. Ze voelen zich gehoord en begrepen. Hiermee wordt een begin gemaakt in de traumaverwerking.

Therapie

Spel is de taal van het kind. Vaak kunnen kinderen hun problemen niet goed verwoorden. Ze kunnen de woorden niet vinden of weten niet wat ze voelen. Door middel van spel kunnen zij gevoelens en gedachten op een veilige manier uiten en krijgen zij de ruimte om traumatische ervaringen, sociale en/of emotionele problemen te verwerken.

Bij speltherapie vertellen kinderen, bewust of onbewust, via spel hun verhaal. Wanneer ze bewust hun verhaal uitspelen, gebruiken ze daarbij het spelmateriaal om hun verhaal en emoties te verduidelijken. Bij onbewust spel, spelen ze niet letterlijk hun eigen verhaal uit, maar komen er thema’s uit hun eigen leven terug. Ze spelen in de verhulling.

Ellen volgt het spel en geeft er woorden aan. Hierdoor voelt het kind zich geaccepteerd en begrepen. Samen met het kind zoekt zij in het spel naar oplossingen voor de problematiek van het kind.

Onderdeel van de therapie is ouderbegeleiding. Ouders ontvangen handvatten in de omgang met de problematiek van hun kind. Tevens is er aandacht voor de benodigde hulp voor ouders zelf. Zo nodig ondersteunt Praktijk Abrazos ook bij het verwijzen naar traumabegeleiding voor ouders.

Beroepsverenigingen

Praktijk Abrazos, Ellen Cheung, is volledig lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Lidmaatschapsnummer: 108703

Praktijk Abrazos, Ellen Cheung, is kandidaat geregistreerd in het Register Vaktherapie en voldoet hierbij aan de gestelde eisen van dit register. Onderdeel hiervan is een lidmaatschap bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Lidmaatschapsnummer: 108703

Klachtenregeling

Praktijk Abrazos, Ellen Cheung, voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zij heeft zich hiervoor geregistreerd bij het NIBIG.

Contact

Praktijk Abrazos
Nijmegen
M: +31 6 81407068
E: ellen@praktijkabrazos.nl
W: www.praktijkabrazos.nl
Kvk: 62399985

Praktijk Abrazos biedt ook therapie aan op het AZC in Nijmegen en basisschool de Bloemberg (NT2 onderwijs)